หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น
 
 
  ข่าวสาร อบต.
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ. 115-018 สายจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงบ้านนายองค์ ทศพิมพ์ หมู่2 ตำบลหนองผักแว่น กว้าง 5 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 พ.ค. 2563 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้่องถิ่น ลบ.ถ.115-014 สายทางถนน คสล.เดิม ถึงบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 1 ตำบลหนองผักแว่น กว้าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 พ.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   การช่วยเหลือประชาชนในตำบลหนองผักแว่นกรณีเกิดสาธารณภัย (ภัยแล้ง) ปี พ.ศ. 2563  30 เม.ย. 2563 26
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   การช่วยเหลือประชาชนในตำบลหนองผักแว่นกรณีเกิดสาธารณภัย (วาตภัย)  30 เม.ย. 2563 36
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหวงท้องถิ่น ลบ.ถ.115-018 สายทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงบ้านนายองค์ ทศพิมพ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผักแว่น กว้าง 5 เมตร ยาว 2800 เมตร หนา 0.15 เมตร  22 เม.ย. 2563 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหวงท้องถิ่น ลบ.ถ.115-014 สายทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 1 ตำบลหนองผักแว่น กว้าง 6 เมตร ยาว 2400 เมตร หนา0.05 เมตร  22 เม.ย. 2563 36
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   การประชาคมตำบลเพื่อเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ วัดบ้านหนองประดู่  2 เม.ย. 2563 39
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563  13 มี.ค. 2563 142
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น เรื่อง รายการเงินประประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  4 มี.ค. 2563 121
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   โครงการ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 (พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562)  13 ก.พ. 2563 34
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น  27 ม.ค. 2563 29
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลง ของ อบต.หนองผักแว่น (ประจำเดือนธันวาคม 2562)  9 ม.ค. 2563 38
  (1)     2      3      4      5   
 

 
 
Link ที่น่าสนใจ