หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น
 
 
  ข่าวสาร อบต.
 

 
ดูแลติดบ้านติดเตียง 2560  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 16.32 น. โดย ณัฐรัตน์@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 53 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/226

ลำดับภาพที่ 2/226

ลำดับภาพที่ 3/226

ลำดับภาพที่ 4/226

ลำดับภาพที่ 5/226

ลำดับภาพที่ 6/226

ลำดับภาพที่ 7/226

ลำดับภาพที่ 8/226

ลำดับภาพที่ 9/226

ลำดับภาพที่ 10/226

ลำดับภาพที่ 11/226

ลำดับภาพที่ 12/226

ลำดับภาพที่ 13/226

ลำดับภาพที่ 14/226

ลำดับภาพที่ 15/226

ลำดับภาพที่ 16/226

ลำดับภาพที่ 17/226

ลำดับภาพที่ 18/226

ลำดับภาพที่ 19/226

ลำดับภาพที่ 20/226

ลำดับภาพที่ 21/226

ลำดับภาพที่ 22/226

ลำดับภาพที่ 23/226

ลำดับภาพที่ 24/226

ลำดับภาพที่ 25/226

ลำดับภาพที่ 26/226

ลำดับภาพที่ 27/226

ลำดับภาพที่ 28/226

ลำดับภาพที่ 29/226

ลำดับภาพที่ 30/226

ลำดับภาพที่ 31/226

ลำดับภาพที่ 32/226

ลำดับภาพที่ 33/226

ลำดับภาพที่ 34/226

ลำดับภาพที่ 35/226

ลำดับภาพที่ 36/226

ลำดับภาพที่ 37/226

ลำดับภาพที่ 38/226

ลำดับภาพที่ 39/226

ลำดับภาพที่ 40/226

ลำดับภาพที่ 41/226

ลำดับภาพที่ 42/226

ลำดับภาพที่ 43/226

ลำดับภาพที่ 44/226

ลำดับภาพที่ 45/226

ลำดับภาพที่ 46/226

ลำดับภาพที่ 47/226

ลำดับภาพที่ 48/226

ลำดับภาพที่ 49/226

ลำดับภาพที่ 50/226

ลำดับภาพที่ 51/226

ลำดับภาพที่ 52/226

ลำดับภาพที่ 53/226

ลำดับภาพที่ 54/226

ลำดับภาพที่ 55/226

ลำดับภาพที่ 56/226

ลำดับภาพที่ 57/226

ลำดับภาพที่ 58/226

ลำดับภาพที่ 59/226

ลำดับภาพที่ 60/226

ลำดับภาพที่ 61/226

ลำดับภาพที่ 62/226

ลำดับภาพที่ 63/226

ลำดับภาพที่ 64/226

ลำดับภาพที่ 65/226

ลำดับภาพที่ 66/226

ลำดับภาพที่ 67/226

ลำดับภาพที่ 68/226

ลำดับภาพที่ 69/226

ลำดับภาพที่ 70/226

ลำดับภาพที่ 71/226

ลำดับภาพที่ 72/226

ลำดับภาพที่ 73/226

ลำดับภาพที่ 74/226

ลำดับภาพที่ 75/226

ลำดับภาพที่ 76/226

ลำดับภาพที่ 77/226

ลำดับภาพที่ 78/226

ลำดับภาพที่ 79/226

ลำดับภาพที่ 80/226

ลำดับภาพที่ 81/226

ลำดับภาพที่ 82/226

ลำดับภาพที่ 83/226

ลำดับภาพที่ 84/226

ลำดับภาพที่ 85/226

ลำดับภาพที่ 86/226

ลำดับภาพที่ 87/226

ลำดับภาพที่ 88/226

ลำดับภาพที่ 89/226

ลำดับภาพที่ 90/226

ลำดับภาพที่ 91/226

ลำดับภาพที่ 92/226

ลำดับภาพที่ 93/226

ลำดับภาพที่ 94/226

ลำดับภาพที่ 95/226

ลำดับภาพที่ 96/226

ลำดับภาพที่ 97/226

ลำดับภาพที่ 98/226

ลำดับภาพที่ 99/226

ลำดับภาพที่ 100/226

ลำดับภาพที่ 101/226

ลำดับภาพที่ 102/226

ลำดับภาพที่ 103/226

ลำดับภาพที่ 104/226

ลำดับภาพที่ 105/226

ลำดับภาพที่ 106/226

ลำดับภาพที่ 107/226

ลำดับภาพที่ 108/226

ลำดับภาพที่ 109/226

ลำดับภาพที่ 110/226

ลำดับภาพที่ 111/226

ลำดับภาพที่ 112/226

ลำดับภาพที่ 113/226

ลำดับภาพที่ 114/226

ลำดับภาพที่ 115/226

ลำดับภาพที่ 116/226

ลำดับภาพที่ 117/226

ลำดับภาพที่ 118/226

ลำดับภาพที่ 119/226

ลำดับภาพที่ 120/226

ลำดับภาพที่ 121/226

ลำดับภาพที่ 122/226

ลำดับภาพที่ 123/226

ลำดับภาพที่ 124/226

ลำดับภาพที่ 125/226

ลำดับภาพที่ 126/226

ลำดับภาพที่ 127/226

ลำดับภาพที่ 128/226

ลำดับภาพที่ 129/226

ลำดับภาพที่ 130/226

ลำดับภาพที่ 131/226

ลำดับภาพที่ 132/226

ลำดับภาพที่ 133/226

ลำดับภาพที่ 134/226

ลำดับภาพที่ 135/226

ลำดับภาพที่ 136/226

ลำดับภาพที่ 137/226

ลำดับภาพที่ 138/226

ลำดับภาพที่ 139/226

ลำดับภาพที่ 140/226

ลำดับภาพที่ 141/226

ลำดับภาพที่ 142/226

ลำดับภาพที่ 143/226

ลำดับภาพที่ 144/226

ลำดับภาพที่ 145/226

ลำดับภาพที่ 146/226

ลำดับภาพที่ 147/226

ลำดับภาพที่ 148/226

ลำดับภาพที่ 149/226

ลำดับภาพที่ 150/226

ลำดับภาพที่ 151/226

ลำดับภาพที่ 152/226

ลำดับภาพที่ 153/226

ลำดับภาพที่ 154/226

ลำดับภาพที่ 155/226

ลำดับภาพที่ 156/226

ลำดับภาพที่ 157/226

ลำดับภาพที่ 158/226

ลำดับภาพที่ 159/226

ลำดับภาพที่ 160/226

ลำดับภาพที่ 161/226

ลำดับภาพที่ 162/226

ลำดับภาพที่ 163/226

ลำดับภาพที่ 164/226

ลำดับภาพที่ 165/226

ลำดับภาพที่ 166/226

ลำดับภาพที่ 167/226

ลำดับภาพที่ 168/226

ลำดับภาพที่ 169/226

ลำดับภาพที่ 170/226

ลำดับภาพที่ 171/226

ลำดับภาพที่ 172/226

ลำดับภาพที่ 173/226

ลำดับภาพที่ 174/226

ลำดับภาพที่ 175/226

ลำดับภาพที่ 176/226

ลำดับภาพที่ 177/226

ลำดับภาพที่ 178/226

ลำดับภาพที่ 179/226

ลำดับภาพที่ 180/226

ลำดับภาพที่ 181/226

ลำดับภาพที่ 182/226

ลำดับภาพที่ 183/226

ลำดับภาพที่ 184/226

ลำดับภาพที่ 185/226

ลำดับภาพที่ 186/226

ลำดับภาพที่ 187/226

ลำดับภาพที่ 188/226

ลำดับภาพที่ 189/226

ลำดับภาพที่ 190/226

ลำดับภาพที่ 191/226

ลำดับภาพที่ 192/226

ลำดับภาพที่ 193/226

ลำดับภาพที่ 194/226

ลำดับภาพที่ 195/226

ลำดับภาพที่ 196/226

ลำดับภาพที่ 197/226

ลำดับภาพที่ 198/226

ลำดับภาพที่ 199/226

ลำดับภาพที่ 200/226

ลำดับภาพที่ 201/226

ลำดับภาพที่ 202/226

ลำดับภาพที่ 203/226

ลำดับภาพที่ 204/226

ลำดับภาพที่ 205/226

ลำดับภาพที่ 206/226

ลำดับภาพที่ 207/226

ลำดับภาพที่ 208/226

ลำดับภาพที่ 209/226

ลำดับภาพที่ 210/226

ลำดับภาพที่ 211/226

ลำดับภาพที่ 212/226

ลำดับภาพที่ 213/226

ลำดับภาพที่ 214/226

ลำดับภาพที่ 215/226

ลำดับภาพที่ 216/226

ลำดับภาพที่ 217/226

ลำดับภาพที่ 218/226

ลำดับภาพที่ 219/226

ลำดับภาพที่ 220/226

ลำดับภาพที่ 221/226

ลำดับภาพที่ 222/226

ลำดับภาพที่ 223/226

ลำดับภาพที่ 224/226

ลำดับภาพที่ 225/226

ลำดับภาพที่ 226/226
<<
>>
X
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230
  โทรศัพท์ : 036-790630-2 โทรสาร : 036-790633
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น
  จำนวนผู้เข้าชม 368,441 เริ่มนับ 24 ต.ค. 2562
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-084-2738

 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10